معرفی منابع کتاب‌ها یا مقالاتی که به‌منظور کمک به نگارش مقالات همایش [این صفحه به مرور تکمیل‌تر می‌شود]

 

۱. کتاب «عصر جدید» نوشته آیت الله میرباقری، شرح و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. این کتاب در پنج فصل به موضوعات زیر می پردازد:جایگاه بیانیه گام دوم در میان اسناد ملی و جهانیالزامات تفسیر صحیح بیانیه گام دومنوآوری های بیانیه گام دوم در زمینه مقیاس، شاخص های ارزیابی، و آسیب شناسی انقلاب اسلامیاستراتژی تمدنی انقلاب اسلامینقش جوانان در تحقق بیانیه گام دومنویسنده در این کتاب، انقلاب اسلامی را آغازگر عصر جدیدی در جهان می داند. به اعتقاد وی، انقلاب اسلامی با شکستن چهارچوب های مدرنیته، راه جدیدی را برای پیشرفت و سعادت بشریت گشود.در فصل اول کتاب، جایگاه بیانیه گام دوم در میان اسناد ملی و جهانی مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده بیانیه گام دوم را یک سند راهبردی برای آینده ایران و جهان می‌داند.در فصل دوم، الزامات تفسیر صحیح بیانیه گام دوم بیان می شود. نویسنده بر این باور است که برای تفسیر صحیح بیانیه گام دوم، باید آن را در چارچوب کلان انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) قرار داد.در فصل سوم، نوآوری‌های بیانیه گام دوم در زمینه مقیاس، شاخص‌های ارزیابی، و آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. نویسنده معتقد است که بیانیه گام دوم، انقلاب اسلامی را با مقیاس جهانی و تمدنی می‌بیند و شاخص های جدیدی برای ارزیابی موفقیت های انقلاب اسلامی ارائه می دهد.در فصل چهارم، استراتژی تمدنی انقلاب اسلامی تبیین می‌شود. نویسنده معتقد است که انقلاب اسلامی، یک انقلاب تمدنی است که هدف آن تحقق تمدن اسلامی است.در فصل پنجم، نقش جوانان در تحقق بیانیه گام دوم مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده معتقد است که جوانان، نقش کلیدی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم دارند.

«عصر جدید» نوشته آیت الله میرباقری

کتاب «عصر جدید» یک اثر مهم و ارزشمند در زمینه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.


۲. کتاب «نظریه نظام انقلابی» نوشتهٔ عبدالحسین خسرو پناه دزفولی و حسام الدین مومنی شهرکی، به تبیین نظریه نظام انقلابی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب [مدظله‌العالی] می‌پردازد.

کتاب، در ابتدا به اهمیت و ضرورت تبیین نظریه نظام انقلابی اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، هندسه قدرت در جهان را تغییر داده است و تداوم این انقلاب به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، به سوی ایجاد تمدن نوین اسلامی، زمینه‌ساز حاکمیت اسلام در جهان خواهد بود.

«نظریه نظام انقلابی» نوشتهٔ عبدالحسین خسرو پناه دزفولی و حسام الدین مومنی شهرکی

نویسندگان سپس، به تعریف و تبیین نظریه نظام انقلابی می‌پردازند. آن‌ها معتقدند که نظام انقلابی، نظامی است که مبتنی بر آرمان‌های بلندی چون تشکیل جامعه‌ اسلامی، امت اسلامی و تمدن اسلامی است. این نظام، همواره در حال حرکت و پیشرفت است و به رکود و خموشی دچار نمی‌شود.


۳. مفهوم نظام انقلابی، مفهومی نوآورانه در گفتمان انقلاب اسلامی است که به منظور تحکیم و بالندگی انقلاب و جلوگیری از استحاله آن مطرح شده است. این مفهوم بر پایه مبانی فلسفی و ارزش‌های اسلامی استوار است و با سایر نظام‌های سیاسی دنیا تفاوت بنیادین دارد.

تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران نویسندگان: سید جواد امینی و محمد مبینی


۴. ظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران، با وجود تلاش‌های دشمنان خارجی و داخلی برای سرنگونی آن، همچنان پابرجا و مستحکم است. این نظام، با نفی سلطه خارجی و تشکیل حکومت اسلامی، به سیطره جهانی اومانیسم و لیبرال دمکراسی غرب پایان داد و فصل جدیدی در تاریخ اندیشه‌های معاصر گشود.انقلاب اسلامی ایران، طوفانی غیرقابل توقف در جهان سوم ایجاد کرد و نظام سلطه غرب را با چالش جدیدی به نام «اندیشه انقلاب اسلامی» مواجه ساخت. این انقلاب، ظرفیت‌های مسلمانان تحقیر شده را آزاد کرد و تحقق نظریه پایان تاریخ بودن لیبرال دمکراسی غرب را برای همیشه ناممکن ساخت.دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده‌اند تا با ایجاد بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، گسترش نارضایتی‌های عمومی، استحاله نظام از طریق نفوذی‌ها، ترویج اسلام آمریکایی و فردگرایانه، دامن زدن به شبهات علیه ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام، ترویج سکولاریزم و حذف دین از عرصه سیاست و حکومت، ایجاد شکاف‌های مختلف در جامعه، تضعیف مبانی اعتقادی با تهاجم فرهنگی و کوبیدن بر طبل جریان آزاد اطلاعات، به اهداف خود دست یابند.با این حال، ایستادگی امامین انقلاب و امت فداکار، همواره امیدهای دشمنان را به یأس تبدیل کرده است. نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از پشتوانه مردمی، همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد و به گسترش اندیشه‌های انقلاب اسلامی در جهان ادامه خواهد داد.

نظریه «نظام انقلابی»؛ نفی پروژه «ترمیدور» نویسنده: دکتر فیروز اصلانی


۵. نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران، با وجود تلاش‌های دشمنان خارجی و داخلی برای سرنگونی آن، همچنان پابرجا و مستحکم است. این نظام، با نفی سلطه خارجی و تشکیل حکومت اسلامی، به سیطره جهانی اومانیسم و لیبرال دمکراسی غرب پایان داد و فصل جدیدی در تاریخ اندیشه‌های معاصر گشود. انقلاب اسلامی ایران، طوفانی غیرقابل توقف در جهان سوم ایجاد کرد و نظام سلطه غرب را با چالش جدیدی به نام «اندیشه انقلاب اسلامی» و «بیداری اسلامی مواجه ساخت. این انقلاب، ظرفیت‌های مسلمانان تحقیر شده را آزاد کرد و تحقق نظریه پایان تاریخ بودن لیبرال دمکراسی غرب را برای همیشه ناممکن ساخت. دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده‌اند تا با ایجاد بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، گسترش نارضایتی‌های عمومی، استحاله نظام از طریق نفوذی‌ها، ترویج اسلام آمریکایی و فردگرایانه، دامن زدن به شبهات علیه ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام، ترویج سکولاریزم و حذف دین از عرصه سیاست و حکومت، ایجاد شکاف‌های مختلف در جامعه، تضعیف مبانی اعتقادی با تهاجم فرهنگی و کوبیدن بر طبل جریان آزاد اطلاعات، به اهداف خود دست یابند. با این حال، ایستادگی امامین انقلاب و امت فداکار، همواره امیدهای دشمنان را به یأس تبدیل کرده است. نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از پشتوانه مردمی، همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد و به گسترش اندیشه‌های انقلاب اسلامی در جهان ادامه خواهد داد.

نظریه «نظام انقلابی» شکست استراتژی راهبرد دوگانه استکبار  نویسنده: دکتر فیروز اصلانی


۶. رسالت جدید ملت ایران در «گام دوم انقلاب» و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی، با ورود به دهه پنجم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه پردازی است. مرحله ای که بعد از نظام سازی و دولت سازی مقدمه تمدن اسلامی-ایرانی در شکل نوین آن و مطلع بایسته ی طلوع خورشید ولایت عظمی بوده و مناسبات زندگی اجتماعی انسان ها را در هزاره جاری تحت تأثیر قرار می دهد. اما این جامعه سازی خود مبتنی بر شعارهای انقلاب اسلامی ، روحیه و حرکت انقلابی است، سوالی که در این میان ارزش طرح و بررسی دارد این است که آیا میان «جوشش انقلابی» که مقتضای تحرک، بسیج، خصال جهادی، حرکت و تغییر خواهی مستمر است و «جامعه سازی» که برایند نظم و ثبات اجتماعی است، تضاد و تنافری وجود ندارد؟ در مقام پاسخ به این سوال و با روش توصیفی و تحلیلی با ابتنا به اندیشه مقام معظم رهبری به دست آمد که میان انقلابی گری و نظم اجتماعی و حتی نظم سیاسی تضاد و تنافری وجود ندارد، بلکه اتفاقاً از بایسته های شکل دهی به جامعه مطلوب در اندیشه های اجتماعی آیت الله خامنه ای ، انقلابی گری نظام اسلامی در معنای واقعی آن است.

جامعه پردازی درگامِ دوم انقلاب اسلامی با نظریه «نظام انقلابی» نویسنده: سیدابراهیم سرپرست سادات 


۷. نظام انقلابی، نظام سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی است که ویژگی‌هایی مانند یادگیری، آینده‌نگری، انعطاف‌پذیری، تصحیح خطاها، و پایبندی به ارزش‌ها را داراست. این مقاله به بررسی نظام انقلابی از منظر مفاهیم مدیریت سیستم‌ها اعم از سازمان یادگیرنده و آینده‌نگر می‌پردازد.

نظام انقلابی؛ یادگیرنده و آینده‌نگر مقاله نویسنده: حسین شاه‌محمدی آذر


۸. نظریۀ نظام انقلابی، یکی از مهم‌ترین تجربیات اندوخته شده در گام اول انقلاب اسلامی است که هرگاه به آن عمل شده، موفقیت‌آمیز بوده و هرگاه نسبت به آن کم‌توجهی صورت گرفته، دل‌زدگی، سکون و رکود ایجاد شده است. از این‌رو، در گام دوم انقلاب اسلامی، باید این نظریه بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اولاً ابعاد و شاخص‌های نظریۀ نظام انقلابی چیست و ثانیاً عمل به این نظریه حاوی چه الزاماتی است؟» پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی -  تحلیلی انجام شده و فرض بر آن است که این نظریه، دارای سه بُعد اندیشه‌ای، گرایشی و عملی؛ یعنی اندیشۀ انقلابی، روحیۀ انقلابی و عمل جهادی است؛ بر این اساس، ضمن تشریح این ابعاد، شاخص‌های متناظر با هر کدام از آن‌ها استخراج شده و الزامات عملی تحقق آن‌ها نیز تبیین شده است.

ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریۀ نظام انقلابی نویسندگان: مصطفی قربانی و محسن محمدی الموتی


۹. نظریه «نظام انقلابی»، نظریه‌ای است که بر اساس اندیشه‌های امام خمینی (ره) بنیان‌گذاری شده است. این نظریه مبتنی بر آموزه‌های اصیل و حیانی و فطری بشر برای سعادت تمامی انسان‌ها است و در مکتب اسلام تبلور یافته است. نظام انقلابی، رابطه انسان، جهان و خدا را به‌ طور وثیقی به‌ هم پیوند می‌زند و نظریه‌ای بی‌بدیل و منسجم در مقابل دیگر نظریه نظام‌های برساخته است. این نظریه منبعث از «فطرت اجتماعی الهی» و بر «جهان‌بینی الهی» استوار یافته است.

تبیین نظریه «نظام انقلابی» مبتنی بر فطرت در اندیشه امام‌خمینی(ره) نوشته محمد رستمی


۱۰. برای تحقق نظام انقلابی تمدن‌ساز، باید قبل از هر چیز، تحولی در حوزه علوم انسانی و طبیعی رایج غربی که اکنون در همه محافل پژوهشی، علمی و دانشگاهی ما رواج دارند، ایجاد کرد. این ایده و اندیشه، ادعای ایجاد تمدن نوین اسلامی در مقابل تمدن کنونی غربی را دارد. روشن است که با کمک علوم انسانی و طبیعی رایج غربی نمی‌توان به این کار موفق شد؛ زیرا محور تمدن جدید غربی، بر همین علوم استوار است. حال این سؤال مطرح می‌شود که پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد که راه حل این است که علوم کنونی غربی، اعم از علوم انسانی، طبیعی و تجربی را بومی‌سازی کنیم. یعنی آنها را بر اساس فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی، اصلاحات، بازنگری و پیشرفت ایجاد کنیم و مبانی و اهداف الهیاتی و اسلامی برای آنها مشخص سازیم. این نوشتار، نقشه راه این تحول و راهکارها و محورهای مهم آن را بیان می‌کند.

نقشۀ راه تحقق نظام انقلابی تمدن‌ساز نوشته مهدی طاهریان


۱۱. نظریه «نظام انقلابی» که به‌عنوان نقطه کانونی بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی شناخته شده، نظریه‌ای است که بین جوشش انقلابی و نظم سیاسی پیوندی نظری و عملیاتی برقرار می‌سازد و می‌تواند به مثابه بدیلی برای نظریه «حکمرانی خوب» در جامعه اسلامی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و قصدگرای کوئنتین اسکینر و بهره‌گیری از روش دلفی، ضمن مشخص نمودن زمینه‌های فکری و مبادی هستی شناسانه و انسان شناسانه تفکرات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله)، با عنایت به سه مؤلفه ی نیات، زمینه اجتماعی و زمینه ی زبانی مؤلف، شاخص‌های اصلی نظریه نظام انقلابی در اندیشه‌های ایشان استخراج و معرفی گردد. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و ابزار گـردآوری، متن‌خوانی و فیش‌برداری است. در پایان پس از استخراج اصول اصلی نظریه «نظام انقلابی»، این‌گونه نتیجه‌گیری گردیده است که نظام انقلابی نظامی است با پایه‌های دوگانه مشروعیت بخش مردمی و الهی که در چارچوب ارزش‌های دینی و اراده آزاد مردم شکل گرفته و به ماده و معنا و دنیا و آخرت به‌صورت هم‌زمان توجه و تأکید داشته و هدف آن نیل به تمدن بزرگ اسلامی به‌عنوان غایت نهایی انقلاب اسلامی بوده و دارای نوزده شاخص اصلی می‌باشد.

شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های «نظام انقلابی» در اندیشه‌ امام خامنه‌ای (مدظله) با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و روش دلفی نویسندگان: حامد حسین زاده، علی محمد زاده، احسان رازانی و مسعود مطلبی


۱۲. مفهوم نظام انقلابی نقطه عطفی ماندگار و نوآورانه در گفتمان انقلاب اسلامی به‌ منظور تحکیم و بالندگی سیاست‌‌ها و نظامات در پیش برندگی آن به‌شمار می‌‌آید. در چرخه حیات انقلاب‌‌ها، عامل اینرسی و افول نظام‌-های سیاسی، کم‌‌رنگ شدن آرمان‌‌ها، ارزش‌‌های بنیادین و کارکردی، نوعی بازگشت به قبلِ ناشی از تغییر ماهیت انقلابی‌گری کارگزاران و تسلیم‌‌پذیری در مواجه با فشار عوامل محیطی را در پی دارد که با فقدان عنصر تفکر راهبردی و رهبری بصیر و تحول‌‌آفرین، درگذر زمان به ‌صورت تدریجی این تغییر هویتی و استحاله‌‌ای اتفاق می‌‌افتد. هدف اصلی در این مقاله تبیین ابعاد معنایی «نظام انقلابی»، به‌‌ویژه کارکرد بازدارنده و ضد ترمیدوری آن در مواجه با نظریه‌‌های رقیب است. این تحقیق از نوع کیفی - نظریه داده بنیاد و با ماهیت اکتشافی – بنیادی است.گردآوری داده‌‌ها با ابزار مصاحبه‌‌های عمیق و تشکیل گروه‌های کانونی با خبرگان انجام گردید و درنهایت داده‌ها به کمک راهبرد نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت‌گرا، کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاکی است مبانی فلسفی و مؤلفه‌‌های پایه نظریه نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام-های سیاسی دنیا تفاوت بنیادین دارد.

تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران نویسندگان سیدجواد امینی و محمد مبینی


۱۳. در این پژوهش، الگوی پیشرفت سیاسی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بررسی شده است. پژوهشگر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای، مفهوم توسعه سیاسی را واکاوی کرده و شاخص‌های الگوی مطلوب پیشرفت سیاسی در گام دوم انقلاب را بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام دینی برآمده از انقلاب اسلامی در مقابله با تمدن سکولار غرب و بر پایۀ الگوی جدیدی از توسعه و پیشرفت و با دورنمای تأسیس تمدن نوین اسلامی ایجاد شد. این الگو، بر پایه مردم‌سالاری دینی، اقتصاد مقاومتی، توسعه علمی، جوان‌سازی مدیریت، اصلاح سبک زندگی، اقتدار نظامی و تقویت بعد پارلمانی حاکمیت استوار است.

الگوی پیشرفت سیاسی در بیانیۀ گام دوم بر اساس نظریۀ نظام انقلابی نوشته سیّدمحمّدرضامحمودپناهی


 

این فهرست ادامه دارد