ریزموضوعات پیشنهادی به نویسندگان همایش بر اساس تفکیک اندیشکده‌ای اندیشگاه ویراست ۲

[در ویراست دوم ریزموضوعات اندیشکدهٔ اقتصاد روزآمدشده است]

 

اندیشکدهٔ امید، اعتماد و تعهد:

فرآیند خلق امید در نظام انقلابی؛

نسبت امید، اعتماد و تعهد در نظام انقلابی؛

مؤلفه‌های امیدآفرین در نظام انقلابی؛

نقش نظام انقلابی در تولید اعتماد به نفس ملّی؛

طرح آیندهٔ نظام انقلابی؛

پیش‌نگری‌های منبعث از نظریهٔ نظام انقلابی؛

نقش نظامِ انقلابی در تقابل با طرح مأیوس‌سازی از سوی دشمن.

 

اندیشکدهٔ علم و پژوهش:

مفهوم علم و پژوهش بر اساس شاخص‌های نظریهٔ نظام انقلابی ؛

جایگاه علم و پژوهش در نظریهٔ نظام انقلابی؛

فهم و تحلیل نظام‌ انقلابی از منظر علم و پژوهش؛

آینده علم و پژوهش در نظام انقلابی؛

جریان شناسی علم و پژوهش بر اساس نظریهٔ نظام انقلابی؛

تببین نظری علم و پژوهش بر اساس نظریهٔ نظام انقلابی؛

نقشه راه توسعه علم و پژوهش بر اساس چشم انداز و ارزش‌های انقلاب اسلامی ؛

نظریه علمی رهبر معظم انقلاب (انقلاب اسلامی) برای توسعه علم و پژوهش؛

سیاست‌گذاری در علم و پژوهش مبتنی بر نظریهٔ نظام انقلابی؛

تحول نهاد علم و پژوهش در ایران بر اساس نظریهٔ نظام انقلابی؛

چشم انداز وقوع یک انقلاب علمی بر اساس نظریهٔ نظام انقلابی؛

آفرینش‌های نوین علمی و پژوهشی بر اساس نظریهٔ نظام انقلابی؛

مقایسه گفتمان علم و پژوهش بر اساس نظریهٔ نظام انقلابی با گفتمان علم و پژوهش در اندیشه و تمدن غرب؛

حکمرانی علم و پژوهش بر اساس نظریهٔ نظام انقلابی.

 

اندیشکدهٔ معنویت و اخلاق:

نقش حاکمان در ارتقای اخلاق و معنویت در نظام انقلابی؛

 نقش مراجع، روحانیت و حوزه‌های علمیه در تبیین مبانی اخلاقی و معنوی نظام انقلابی؛

 راهبردهای ارتقای معنوی واخلاقی نظام انقلابی؛

 بررسی تحلیلی جایگاه انقلاب اسلامی در ارتقای اخلاق و معنویت نظام انقلابی ؛

بررسی جایگاه رسانه های حکومتی در ارتقای اخلاق و معنویت نطام انقلابی، هست‌ها و بایدها؛

بررسی امکان‌سنجی سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) در ارتقای اخلاق و معنویت نظام انقلابی؛

فرصت‌های جهانی و نیازهای معنوی بشر جهت اعتلای نظام انقلابی اخلاق‌مدار؛

جایگاه اخلاق و معنویت بعنوان نیاز حقیقی جامعه تراز انقلابی؛

نقش اخلاق و معنویت تمدن‌ساز درمناسبات اجتماعی جامعه انقلابی؛

نقش معنویت درجامعه پردازی و تمدن‌سازی؛

راهبرد تبدیل تهدید رسانه ای به فرصت در تقابل دوگانه اسلام و استکبار؛

جایگاه رسانه به‌عنوان ابزار ترویج اخلاق انقلابی و معنویت تمدن‌ساز؛

پایش نقش رسانه های معاند در ترویج اخلاق گریزی و معنویت‌ستیزی جوانان؛

 جایگاه حلقه های میانی در نظام سازی اخلاقی و معنوی جامعه انقلابی؛

جایگاه حکومت ها در هدایت نهادهای اجتماعی مروج اخلاق و معنویت؛

پایش مخالفان خاموش گسترش اخلاق و معنویت در جامعه انقلابی.

 

اندیشکدهٔ اقتصــاد:

ارزیابی جایگاه استقلال اقتصادی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

مفهوم‌یابی امنیت اقتصادی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه در نظریهٔ نظام انقلابی؛

گفتمان پیشرفت و توسعه ایران اسلامی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

مردمی‌سازی اقتصاد در نظریهٔ نظام انقلابی؛

نظریهٔ نظام انقلابی و تحقق رفاه اجتماعی؛

راهبرد محرومیت‌زدایی و مقابله با فقر اقتصادی‌ و نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه تحقق رشد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در نظریهٔ نظام انقلابی؛

الگو نظام بانکداری اسلامی و الزامات نظریهٔ نظام انقلابی؛

نسبت نظریهٔ نظام انقلابی و رشد و صیانت از تولید ملی؛

راهبردهای نظریهٔ نظام انقلابی در مواجه با تحریم های ظالمانه بین‌المللی؛

الزامات نظام مالیات ستانی عادلانه در نظریهٔ نظام انقلابی.

 

اندیشکدهٔ عدالت و مبارزه با فساد:

نسبت عدالت با نظام انقلابی؛

عدالت و حکمرانی در نظام انقلابی؛

شاخصه های عدالت اجتماعی در نظام انقلابی؛

شاخصه های عدالت سیاسی در نظام انقلابی؛

شاخصه های عدالت اقتصادی در نظام انقلابی؛

شاخصه های عدالت آموزشی در نظام انقلابی؛

شاخصه های عدالت قضایی و کیفری در نظام انقلابی؛

شاخصه های عدالت آموزشی در نظام انقلابی؛

شاخصه‌های عدالت جنسیتی در نظام انقلابی؛

راه‌های مقابله با فساد در نظام انقلابی؛

نهادهای مقابله با فساد در نظام انقلابی؛

تعریف فساد سیستماتیک و فساد گسترده و مواجهه با آن در نظام انقلابی؛

سیاست‌ها و راهبردهای مقابله با انواع فساد در نظام انقلابی؛

نقش آفرینی مردم در تحقق عدالت در نظام انقلابی؛

نقش آفرینی مردم در مبارزه با فساد؛

عدالت و دولت سازی اسلامی؛

عدالت و جامعه اسلامی؛

پیوست عدالت(چیستی، چرایی، چگونگی)؛

نقشه قوه‌ها در تحقق عدالت و مبارزه با فساد درگام دوم؛

 نظریه عدالت.

 

اندیشکدهٔ استقلال و آزادی:

حدود آزادی اجتماعی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

بررسی جایگاه استقلال ملی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

مبانی فطری در نظام انقلابی ثروت آزادی و استقلال در حاکمیت ملی؛

وظیفه مندی حکومت در تامین آزادی اجتماعی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه ایثار و شهادت در نظریهٔ نظام انقلابی؛

خطر تحریف، تأویل و توجیه ساده لوحانه استقلال و آزادی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

حراست از استقلال حقیقی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه نظریهٔ نظام انقلابی در بازطراحی دولت جمهوری اسلامی ایران؛

حراست [مراقبت] از آزادی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

دلالت های اقتصادی استقلال در نظریهٔ نظام انقلابی؛

دلالت های سیاسی استقلال در نظریهٔ نظام انقلابی؛

ایستارهای انقلابی استقلال در نظریهٔ نظام انقلابی؛

ایستارهای انقلابی آزادی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

بررسی نظریهٔ نظام انقلابی بر اساس مفهوم آزادی در بیانیه گام دوم انقلاب؛

بررسی نظریهٔ نظام انقلابی بر اساس مفهوم استقلال در اندیشه رهبر معظم انقلاب.

 

اندیشکده روابط خارجی و جبهه مقاوت:

نظریه نظام انقلابی و روابط خارجی در گام دوم انقلاب اسلامی؛

نظریه‌ نظام انقلابی و جبههٔ مقاومت در گام دوم انقلاب اسلامی؛

جایگاه نظریهٔ نظام انقلابی در تداوم بیداری اسلامی؛

ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) نظریهٔ نظام انقلابی؛

ژئوکالچر (جغرافیای فرهنگی) نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه نظریهٔ نظام انقلابی در تقویت جریانِ مقاومت در منطقه؛

جایگاه عزت، حکمت و مصلحت در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه مرزبندی با دشمن در نظریهٔ نظام انقلابی؛

بازسازی انقلابی ساختار روابط خارجی ایران با تمرکز بر نظریهٔ نظام انقلابی؛

 بازسازی انقلابی فرایندهای روابط خارجی ایران با تمرکز بر نظریهٔ نظام انقلابی؛

 جایگاه نظریهٔ نظام انقلابی در ساخت ایرانِ قدرتمند در عرصهٔ منطقه‌ای؛

 کارکردهای نظریهٔ نظام انقلابی در آیندهٔ غربِ آسیا و شمال آفریقا؛

 جایگاه ظلم‌ناپذیری (ضدیّت با نظام سلطه) در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 جایگاه نظریهٔ نظام انقلابی در تمدن نوین اسلامی؛

 ویژگی‌های کارگزار تراز/طراز روابط خارجی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 جایگاه دوگانهٔ اسلام و استکبار در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 نظریهٔ نظام انقلابی و تداوم ارزش‌ها/شعارهای انقلاب در عرصه‌ی منطقه‌‎ای و جهانی؛

 جایگاه نظریهٔ نظام انقلابی در به شکست کشانیدن نقشه‌های دشمن؛

 جایگاه شعارهای انقلابی در ساخت نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «آزادی» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «اخلاق» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «معنویت» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «عدالت» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «استقلال» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «عزت» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «عقلانیت» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

جایگاه «برادری» در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 نسبت نظریهٔ نظام انقلابی با اصول و راهبردهای سیاست خارجی؛

 جایگاه دفاع از مظلومان و مستضعفان در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 جایگاه جوانمردی و مروّت انقلابی (برادری) در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 نظریهٔ نظام انقلابی و آیندهٔ نظام جهانی؛

 نظریهٔ نظام انقلابی و راهبرد شناخت درست گذشته و درس گرفتن از تجربه‌ها؛

 نظریهٔ نظام انقلابی و تهدیدات آینده / نظریهٔ نظام انقلابی و آینده‌پژوهی تهدیدات روابط خارجی در گام دوم انقلاب؛

 چشم‌اندازهای بین‌المللی نظریهٔ نظام انقلابی؛

 مکتب امام [قدس‌سره]، نظریهٔ نظام انقلابی و روابط خارجی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی؛

 نظریهٔ نظام انقلابی و تاب‌آوری جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی؛

 نظریهٔ نظام انقلابی و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی؛

 جایگاه اراده‌‎ی ملی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 جوان و نظریهٔ نظام انقلابی؛

 جایگاه سنت‌های الهی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

 جایگاه فلسطین در نظریهٔ نظام انقلابی.

 

اندیشکده سبک زندگی:

نظریهٔ نظام انقلابی و ارکان تداوم آن(سبک زندگی صحیح)؛

مختصات نظریهٔ نظام انقلابی با تاکید بر عنصر سبک زندگی؛

 راهبردهای فرهنگی نظام انقلابی؛

 نظریهٔ فرهنگی نظام انقلابی؛

 اولویت های تحول در نظام انقلابی؛

تحول اجتماعی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

تحول نظام آموزشی در نظریهٔ نظام انقلابی؛

وضع‌شناسی نظام انقلابی؛

جایگاه انسان در نظام انقلابی.