تمدید مهلت ارسال چکیده‌ها تا ۲۰ آذر ۱۴۰۲
01 آذر 1402
تمدید مهلت ارسال چکیده‌ها تا ۲۰ آذر ۱۴۰۲

بنا به تصمیم کمیته علمی همایش، زمان ارسال چکیده‌ها تا ۲۰ آذر تمدید شد.