معرفی منابع کتاب‌ها یا مقالاتی که به‌منظور کمک به نگارش مقالات همایش در وبگاه همایش قرار گرفت
21 آبان 1402
معرفی منابع کتاب‌ها یا مقالاتی که به‌منظور کمک به نگارش مقالات همایش در وبگاه همایش قرار گرفت

 

 

لینک دسترسی سریع به معرفی منابع

روی تصویر بالا کلیک کنید