چیستی نظام انقلابی:

۱. نظریهٔ نظام انقلابی و تحلیل و نقد نظریه‌های رقیب/بدیل؛

۲. روند تکاملی نظامِ جمهوری اسلامی در نسبت با نظام انقلابی؛

۳. نسبت نظام انقلابی با جامعه‌پردازی، دولت اسلامی و تمدّن نوین اسلامی؛

۴. اصول و ویژگی‌های نظام انقلابی؛

۵. آیندهٔ نظام انقلابی.

 

مبانی نظام انقلابی:

۱.مبانی قرآنی، عقلانی، روایی و تاریخیِ نظریهٔ نظام انقلابی؛

۲. مبانی نظام انقلابی در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی [ره] و رهبر معظم انقلاب [مدظله‌العالی] و متفکران انقلاب اسلامی [شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت‌الله مصباح و ...]؛

۳. مبانی علمی نظام انقلابی [جامعه شناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق و ...]؛

۴. مبانی فلسفی، فقهی، عرفانی و اخلاقی و کلامی نظریهٔ نظام انقلابی.

 

الزامات تحقق نظام انقلابی:

۱. الزامات تربیتی و فرهنگی نظام انقلابی؛

۲. الزامات مدیریتی و منابع انسانیِ نظام انقلابی؛

۳. الزامات ساختاری نظام انقلابی؛۴. الزامات گفتمانی نظام انقلابی.

 

راهبردهای دستیابی به نظام انقلابی:

۱. بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی، رسانه‌ای و تربیتی کشور؛

۲. تحول و تحرک در مراکز سیاست‌گذاری کلان کشور؛تحلیل و تدوین رهیافت‌های دستیابی به نظام انقلابی؛

۳. تعمیق و بسط راهبرداندیشی در آینده انقلاب اسلامی و تمدّن‌سازی نوین اسلامی.

 

برای دسترسی به ریزموضوعات پیشنهادی کلیک کنید