اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در راستای ایفای رسالت خود در نظر دارد هم‌زمان با پنجمین سالروز انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ همایشِ علمی «نظریهٔ نظام انقلابی؛ مبانی، راهبردها و الزامات» را برگزار نماید.

نظریهٔ نظام انقلابی کانون بسیاری از تحلیل‌ها و تبیین‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در بیانیهٔ گام انقلاب اسلامی است. در تاریخ تحولات و احوال انقلاب‌ها، عامل تنزل و افول نظام‌‌های سیاسی‌ برآمده از انقلاب‌ها، کم‌رنگ‌شدن آرمان‌‌ها، ارزش‌‌های بـنیادین، بازگشت به ترتیبات و نظام‌های اجتماعی و سیاسی رسوب‌شده از گذشته، ناشی از تغییر نگرش و ماهیّت انقلابی جوامع و نخبگان است؛ سازش و تسلیم در مواجه با فشارِ عوامل بیرونی و تن‌دردادن به تغییرات تحمیلی محیط به دلیل ضعف در مبانی و فقدان عناصر تفکر راهبردی و نبود رهبران حکیم و بصیر و تحول‌‌آفرین، در گذر زمان به‌صورت تدریجی این تـغییر هویتی و استحاله درونی انقلاب‌ها و نظام‌های برآمده از آن‌ها را رقم زده است؛ اما «دفاع ابدی از نظریهٔ نظام انقلابی» و رهبری حکیم در مسیر انقلاب و «مرزبندی‌ با رقیبان و دشمنان» و حضور مردمی در صحنه‌های مختلف انقلاب به‌خصوص «نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه» مسیر دیگری را برای انقلاب اسلامی در صحنه انقلاب‌های مهم جهان رقم زده است؛ هدف اصلی در این همایش تبیین مبانی و راهبردهای مسیر طی‌شده و راه پیشِ‌ رو با تمرکز بر «نظریهٔ نظام انقلابی»، و بررسی ابعاد نظری و از پس مواجهه نظری، شناخت راهبردها و الزامات منبعث از نظریهٔ نظام انقلابی به‌عنوان وجه تمایزِ تاریخی و آینده‌نگرانه در مکتب امام [قدس‌سره] و بیان رهبر معظم انقلاب [مدظله‌العالی] و گفتمان انقلاب اسلامی خواهد بود.